Projekt

Projekt - warunkiem przystąpienia do prac jest wykonanie projektu wykonawczego włącznie z zatwierdzeniem przez Inwestorów wszelkich uzgodnień w nim zawartych.

Projekt w swej idei i zamyśle ma być podsumowaniem wszystkich ustaleń z klientem.

Projekt w pełnej wersji obejmuje:

 • Rozdzielnię Elektryczną
 • Instalację Oświetlenia
 • Instalację Gniazd 1 Fazowych
 • Instalację 3-Fazową
 • Instalacja Alarmowa
 • Instalacja Kontroli Dostępu
 • Ochrona od Porażeń
 • Instalację Odgromową
 • Instalację Wyrównania Potencjałów
 • Instalacja Telefoniczna
 • Instalacja Komputerowa
 • Instalacja Domofonowa
 • Ochrona Przeciwprzepięciowa
 • Instalacja Nagłośnienia
 • Instalacja Kina Domowego
 • Sterowanie Ogrzewaniem
 • Sterowanie Klimatyzacją
 • Sterowanie Wentylacją
 • Sterowanie Pompą Ciepła
 • Sterowanie Instalacją Solarną
 • Instalacja Zasilania Rezerwowego

Inwestor wybiera Instalacje , które go interesują , my zajmujemy się wykonaniem poszczególnych instalacji oraz ich wzajemną i integracją.