Analiza

Analiza - bardzo dokładne omówienie z klientem, (inwestorem) wszelkich zagadnień związanych z instalacjami, które mają być zainstalowane w domu lub innym obiekcie. Analizie szczególnie podlegają wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi instalacjami.

Dobrze przeprowadzona analiza jest fundamentem do dobrego projektu wykonawczego. A w dalszym komfortu użytkowania obiektu np. domu.