Analiza

Analiza - bardzo dokładne omówienie z klientem, (inwestorem) wszelkich zagadnień związanych z instalacjami, które mają być zainstalowane w domu lub innym obiekcie. Analizie szczególnie podlegają wzajemne relacje pomiędzy poszczególnymi instalacjami.

Dobrze przeprowadzona analiza jest fundamentem do dobrego projektu wykonawczego. A w dalszym komfortu użytkowania obiektu np. domu.

Projekt

Projekt - warunkiem przystąpienia do prac jest wykonanie projektu wykonawczego włącznie z zatwierdzeniem przez Inwestorów wszelkich uzgodnień w nim zawartych.

Projekt w swej idei i zamyśle ma być podsumowaniem wszystkich ustaleń z klientem.

Projekt w pełnej wersji obejmuje:

 • Rozdzielnię Elektryczną
 • Instalację Oświetlenia
 • Instalację Gniazd 1 Fazowych
 • Instalację 3-Fazową
 • Instalacja Alarmowa
 • Instalacja Kontroli Dostępu
 • Ochrona od Porażeń
 • Instalację Odgromową
 • Instalację Wyrównania Potencjałów
 • Instalacja Telefoniczna
 • Instalacja Komputerowa
 • Instalacja Domofonowa
 • Ochrona Przeciwprzepięciowa
 • Instalacja Nagłośnienia
 • Instalacja Kina Domowego
 • Sterowanie Ogrzewaniem
 • Sterowanie Klimatyzacją
 • Sterowanie Wentylacją
 • Sterowanie Pompą Ciepła
 • Sterowanie Instalacją Solarną
 • Instalacja Zasilania Rezerwowego

Inwestor wybiera Instalacje , które go interesują , my zajmujemy się wykonaniem poszczególnych instalacji oraz ich wzajemną i integracją.

Wykonanie instalacji

Wykonanie Instalacji - fizyczne wykonanie okablowania wszelkich instalcji przed tynkowaniem.

Doskonalenie

Doskonalenie - każda instalacja w trakcie realizacji wymaga poprawek z najróżniejszych przyczyn.

Np. zmieniają się plany co do przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń

Uruchomienie

Uruchomienie - przed zamieszkaniem lub oddaniem obiektu do użytku. Wszystkie instalacją muszą zostać uruchomione i przetestowane.

Serwice gwarancyjny i pogwarancyjny

Serwice gwarancyjny i pogwarancyjny - serwice gwarancyjny jest sprawą jasną. Nasza firma prowadzi również serwice po gwarancyjny. Proponujemy naszym klientom specjalną umowę gwarantującą przeglądy coroczne i sprawdzenie instalacji.